Max Bruch

Arie van Hoek

 

Copyright © Arie van Hoek, All Rights Reserved

 

Max Bruch

 

Kol Nidrei, bew. voor hoornkwartet door Arie van Hoek (9 min.).

Partituur Partijen MP3

 

Kol Nidrei, bew. voor klarinetkoor door Arie van Hoek (10 min.).

(Eb Clar, Clar 1-3, Alto Clar, Bass Clar., Contra Alto Clar., Contra Bass Clar.)

Partituur Partijen MP3

 

Kol Nidrei, bew. voor septet door Arie van Hoek (10 min.).

(Vio, Via, Cel, Cbs, Cl, Fg, Hn).

Partituur Partijen MP3

 

Copyright © Arie van Hoek, All Rights Reserved