Blaassextet

Arie van Hoek


Copyright  © Arie van Hoek, All Rights Reserved


Blaassextet


Passacaglia in C-moll, BWV 582, Johann Sebastian Bach, bew. Arie van Hoek

(Fl, Hb, Cl, Bascl, Fg, Hn = Mladi) (14 min.).

Partituur Partijen MP3Copyright  © Arie van Hoek, All Rights Reserved