Gustav Mahler


Copyright  © Arie van Hoek, All Rights Reserved


Gratis bladmuziek naar componist: Gustav Mahler


Liederen op teksten van Friedrich Rückert, bew. Arie van Hoek.

(2 Fl, Hb/HbdA, CA, 2 Cl, Bascl, Fg, Fg/CFg, 2 Hn, Hrp, Cbs, mezzosopr.) (20 min.).

Partituur Partijen Tekst MP3a MP3b MP3c MP3d MP3e
Copyright  © Arie van Hoek, All Rights Reserved