Max Bruch

Arie van Hoek


Copyright  © Arie van Hoek, All Rights Reserved


Max Bruch


Kol Nidrei, bew. voor hoornkwartet door Arie van Hoek (9 min.).

Partituur Partijen MP3


Kol Nidrei, bew. voor klarinetkoor door Arie van Hoek (10 min.).

(Eb Clar, Clar 1-3, Alto Clar, Bass Clar., Contra Alto Clar., Contra Bass Clar.)

Partituur Partijen MP3


Kol Nidrei, bew. voor septet door Arie van Hoek (10 min.).

(Vio, Via, Cel, Cbs, Cl, Fg, Hn).

Partituur Partijen MP3


Copyright  © Arie van Hoek, All Rights Reserved